طی ۹ ماهه اول امسال حجم معاملات خرید و فروش واحد مسکونی در تهران ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد. در ۹ ماهه اول سال گذشته ۱۳۱ هزار واحد مسکونی در این شهر فروخته شد اما از ابتدای سال جاری تا پایان آذر میزان معاملات مسکن به ۹۷ هزار واحد کاهش پیدا کرد و خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران از پایان بهار امسال در سراشیبی سقوط افتاد و تعداد مبایعه نامه هایی که در بنگاه های املاک ماهانه به ثبت می رسید در هر ماه به کمتر از ماه قبل رسید.

احتمالا این رکود معاملات مسکن بتواند تا ۲ سال به طول انجامد.

البته همه سال ۹۷ قطعا رونق به حساب نمی آید بلکه زمستان امسال بازار مسکن گذار به رکود را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که بازار معاملات مسکن در تهران زمستان سال ۹۵ گذار به رونق را تجربه کرده بود. رکود دوره قبل از نیمه سال ۹۲ تا ابتدای سال ۹۵ ادامه پیدا کرد. البته افزایش محسوس معاملات مسکن از نیمه سال ۹۶ شروع شد.