خانه / جدول نرخ بهره کشورهای مختلف

جدول نرخ بهره کشورهای مختلف

 

نرخ بهره ارزهای اصلی در بازار فارکس

کشور نرخ بهره جاری جلسه بعدی نرخ بهره آخرین تغییر
استرالیا – AUD ۰٫۷۵۰ % ۲-۴-۲۰۲۰ – ۰۳:۳۰ ۱۰-۱-۲۰۱۹ – ۰۴:۳۰
ایالات متحده آمریکا – USD ۱٫۷۵۰ % ۱-۲۹-۲۰۲۰ – ۱۹:۰۰ ۱۰-۳۰-۲۰۱۹ – ۱۸:۰۰
سوئیس – CHF -۰٫۷۵۰ % ۳-۱۹-۲۰۲۰ – ۰۷:۳۰ ۱-۱۵-۲۰۱۵ – ۰۹:۳۰
اتحادیه اروپا – EUR ۰٫۰۰۰ % ۱-۲۳-۲۰۲۰ – ۱۲:۴۵ ۳-۱۰-۲۰۱۶ – ۱۲:۴۵
ژاپن – JPY -۰٫۱۰۰ % ۱-۲۱-۲۰۲۰ – ۰۳:۰۰ ۱-۲۹-۲۰۱۶ – ۰۳:۰۰
نیوزیلند – NZD ۱٫۰۰۰ % ۲-۱۲-۲۰۲۰ – ۰۱:۰۰ ۸-۷-۲۰۱۹ – ۰۲:۰۰
کانادا – CAD ۱٫۷۵۰ % ۱-۲۲-۲۰۲۰ – ۱۵:۰۰ ۱۰-۲۴-۲۰۱۸ – ۱۴:۰۰
انگلستان – GBP ۰٫۷۵۰ % ۱-۳۰-۲۰۲۰ – ۱۲:۰۰ ۸-۲-۲۰۱۸ – ۱۱:۰۰
بروزرسانی ۹۸/۱۰/۲۹